Atık Su - Temiz Su Boruları ve Bağlantı Parçalarında Güvenilir Tecrübe Yüksek Kalite Üretim
info@hipasboru.com +90 322. 385 26 95

Sondaj Derin Su Kuyu Borusu

PLASTİK SONDAJ BORULARI VE EK PARÇALARI

Hipaş Boru Derin Kuyu Borularının Diğer Özellikleri

Boru ağırlıkları kuyuya indirme sırasında eksenel bir gerilme meydana getirsede gerek boruda gerekse diş yapısı bu yükleri karşılayacak yüktedir.
Sac ve plastik kuyu boruları toprak yapısına bağlı olarak seçilmeli Hipaş ürettiği kuyu boruları, sert PVC’den yapıldığı için asit ve baz gibi kimyasal etkilere dayanıklıdır. Bu da işletmede devamlılık ve ekonomiklik sağlar.
Hipaş Boru derin kuyu boruları normal zeminlerde kullanılma derinlikleri veya basınç mukavemetlerine göre ayrılır. Sınıf 2 borular, derin kuyuların 100 m – 300 m derinliklerinde,
Sınıf 3 borular, derin kuyuların 0 m – 100 m derinliklerinde kullanılır.

Hipaş Boru PVC Kuyu Borularının Bağlantı Şekli ve Diş Özelliği

Hipaş Boru PVC Filtreli (süzgeçli) ve kapalı derin kuyu boruları; bir uçları erkek başlı dıştan pasolu, diğer uçları dişi başlı içten pasolu olarak üretilmektedir.
Resimde görüleceği gibi pasoların dişleri trapez diş olup birbirine kolay montajını sağlamak için dişi başıl kısma erkek başlı pasonun kolay girmesi için dişi pasoya havşa açılmıştır.

Bu da borunun güvenli ve kolay bağlantısını sağlar, ayrıca herhangi bir ekleme parçasına gerek yoktur.

Plastik PVC Derinkuyu Borularının Muhafazası ve Kullanılmasında Dikkat Edilecek Hususlar
1. Taşınması sırasında diş açılmış kısımlarının darbelerden korunmasına dikkat edilmelidir.
2. Depolama sırasında deformasyona, güneş ışıklarına karşı korunmalı ve tahta takoz üzerinde istif edilmelidir.
3. Trapez dişli borulardaki diş koruyucuları, boruların kullanılacağı zamana kadar çıkarılmamalıdır.
4. Boru dişleri kolay girsin diye gres yağı vb. yağlar kullanmayın, su ve sabun yererlidir.
5. Boru dişleri iyi tutsun diye yapıştırıcı sürmeyin. yapıştırıcı dişleri bozar boruyu eritir.
6. Pompa seçimi, boruların iç çapı dikkate alınarak yapılmalıdır.
100 mt. Derinliğe Kadar

100 mt. Derinliğe Kadar

Dış Çap Et Kalınlığı İç Çap
(Min)
Diş Ölçüsü Ağırlık (kg)
Kapalı
Boru Baş mm Toleransı
mm
mm Inch mm (max) 2 mt 3 mt 4 mt
88 3″ 96 4 + 0.6 78.8 TR 88×6 3.260 4.850 6.440
113 4″ 123 5 + 0.7 101.6 TR 113×6 5.250 7.750 10.250
125 5″ 138 6 + 0.8 111.4 TR 125×6 6.550 9.600 12.650
140 5 1/2″ 153 6.5 + 0.9 125.2 TR 140×6 8.400 12.450 16.500
175 6 5/8″ 191 8 + 1.0 157.0 TR 175×6 12.850 19.050 25.250
200 8″ 218 9 + 1.2 179.6 TR 200×6 16.500 24.500 32.500
225 8 5/8″ 246 10 + 1.2 202.6 TR 225×6 20.700 30.700 40.700
280 10 3/4″ 299 12.5 + 1.5 252.0 TR 280×12 32.370 47.900 63.430
330 12 3/4″ 353 14.5 + 1.7 297.6 TR 330×12 44.300 65.550 86.800

 

300 mt. Derinliğe Kadar

Dış Çap Et Kalınlığı İç Çap
(Min)
Diş Ölçüsü Ağırlık (kg)
Kapalı
Boru Baş mm Toleransı
mm
mm Inch mm (max) 2 mt 3 mt 4 mt
88 3″ 98 5 + 0.7 76.6 TR 88×6 4.000 5.950 7.900
113 4″ 127 6.5 + 0.9 98.2 TR 113×6 6.300 9.350 12.400
125 5″ 140 7.1 + 1.0 108.2 TR 125×6 7.750 14.400 15.050
140 5 1/2″ 156 8 + 1.0 122.0 TR 140×6 10.150 15.050 19.950
175 6 5/8″ 194 10 + 1.2 152.6 TR 175×6 15.800 23.500 31.200
200 8″ 224 12 + 1.4 173.2 TR 200×6 20.8850 31.480 41.080
225 8 5/8″ 252 13 + 1.5 196.0 TR 225×6 26.360 39.100 51.840
280 10 3/4″ 307 16 + 1.9 244.8 TR 280×12 40.800 60.350 79.900
330 12 3/4″ 364 19 + 2.2 287.6 TR 330×12 56.850 84.150 111.450

 

PVC DERİK KUYU BORULARI EK PARÇALARI

Mahmuz Boyutları
 D h (±25)
113 227
125 240
 140 257
175 295
200 322
225 348
250 370
280 410
330 464
400 541

s_7

 

 

Redüksiyon Boyutları
D1 D2 h (±25)
125 113 225
140 125 260
175 140 375
200 175 400
225 200 560
250 225 565
280 225 575
280 250 660
330 280 590
400 330 750

s_5
DERİNKUYU BORULARININ TRAPEZ DİŞ BOYUTLAR

I s_9

Dış Çap DO D1 D2 d1 H1 H2 Hatve
   mm inch
 113 4″ 109,5 113,5 112,5 2,5 1,5 6
125 4.1/2″ 121,5 125,5 124,5 3,1 2,1 6
140 5.1/2″ 135,3 140,5 139,5 3,1 2,1 6
175 6.5/8″ 170,3 175,5 174,5 3,1 2,1 6
200 8″ 195,3 200,5 199,5 3,1 2,1 6
225 8.5/8″ 220,3 225,5 224,5 3,1 2,1 6
250 9 1/2″ 249,5 254,7 253,7 3,1 2,1 6
280 10.3/4″ 270 279 278 5 4 12
330 12.3/4″ 318 328 327 5 4 12
400 16″ 389 398 397 5 4 12

DERİNKUYU BORULARININ FİLTRE YARIKLARININ BOYUT VE TOLERANSLARI

s_8

Dış Çap DO Yarık Sayısı
(n)
Yarık Genişliği
(w)
Yarılı Alanı
%
mm inch
113 4″ 5 2 12
125 4 1/2″ 5 2 12
140 5 1/2″ 5 2 12
175 6 5/8″ 5 2 11
200 8″ 5 2 11
225 8 5/8″ 6 2 11
250 9 1/2″ 6 2 11
280 10 3/4″ 6 2 10
330 12 3/4″ 6 2 10
400 16″ 6 2 10

Borularının filtre yarıkları TS 11794 standartlarına uyularak 2mm genişliğinde, boru eksenine dik olarak açılmıştır.

 

 

DERİNKUYU BORULARININ KRİTİK ÇÖKME BASINÇLARI
Derinkuyu borularının kritik çökme basınçlarının boru imalatçıları ve kullanıcıları tarafından bilinmesinde fayda vardır.

Toprağın derinliklerine inildikçe jeolojik birim ve yapılar değişik karakterler göstermekte ve buna bağlı olarak kuyularda karşılaşabilecek problemler de farklı olmaktadır. Normal şartlarda düşey gerilmeler derinlikle artmakta ve yatay gerilmelerden büyük olmaktadır.
Ancak; Tektonik gerilmeler, Jeolojik yapı değişiklikleri,
Fay ve kıvrımların yapısı, Ortamın sıcaklığı,
Tabakaların süreksizliği gibi olaylar yatay gerilmeleri arttırmakta ve bazı hallerde yatay gerilmeler düşey gerilmelerden daha büyük olabilmektedir. Kuyu borusu seçerken özellikle yatay gerilmelerin bilinmesi ve boru seçiminin buna göre yapılması gerekir.

Normal zeminlerde düşey gerilmeler (Sv) derinlikle lineer olarak artarken, yatay gerilmeler (Sh) de buna paralel olarak artış gösterir.
Sh/Sv= k olup;
k= V/(1-V) şeklinde ifade edilir.
Burada,
V= Poison oranı elastik davranışlı kayaçlarda 0,25 ve plastik davranışlı kayaçlarda ise 0,50’dir.
Normal zeminlerde;
Sv= g.h ve
Sh= k.Sv= (V/(1-V)).g.h dır.
Burada;
h= Yükseklik,
g= Kayacın yoğunluğudur.
Değişik yöre ve kayaçlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 0,3+100/h<k<0,5+1500/h
bağıntısı elde edilmiştir.

Derinkuyu boruları kuyuya indirilirken kendi ağırlığından dolayı düşey kuvvetlerde; çakıllama, sondaj çamurunun temizlenmesi ve kuyu inkişafı (pompaj) sırasında da yanal kuvvetlere maruz kalır. Boruların bu yanal kuvvetlere dayanması esastır ve bu kuvvetlere kritik çökme basınçlarına kadar dayanırlar. Bu sebeple, kuyularda oluşacak yanal kuvvetler bulunmalı ve boru seçiminde dikkate alınmalıdır. Kritik çökme basıncı,

Pk = (2E/1-V2).1/(SBO-1)2) bağıntısıyla verilir.

Burada;
Pk = Kritik çökme basıncı,
E = Elastiklik modülü,
V = Poison oranı,
SBO = Standard boyut oranı (D/t) dır.
Yatay yarıklı filtreli borularda kritik çökme basıncı, kapalı boruların yaklaşık 0,5 – 0,7’si kadardır.

Anma Çapı Dış Çap Sınıf 1 Sınıf 2 Sınıf 3
t Pk t Pk t Pk
mm mm kg/cm² MPa mm kg/cm² MPa mm kg/cm² MPa
50 60 4,5 31,12 3,052
80 88 6,7 32,65 3,202 5,0 13,01 1,276 4,0 6,50 0,683
100 113 8,5 31,44 3,084 6,5 13,53 1,327 5,0 5,98 0,638
110 125 9,3 30,35 2,976 7,1 13,00 1,275 5,5 5,88 0,577
125 140 10,4 30,19 2,961 8,0 13,25 1,299 6,5 6,95 0,689
150 175 12 30,20 2,953 10,0 13,25 1,299 8,0 6,62 0,650
175 200 14,5 30,15 2,948 11,5 13,53 1,327 9,0 6,31 0,619
200 225 13,0 13,71 1,345 10,0 6,07 0,595
250 280 16,0 13,25 1,299 12,5 6,15 0,604
300 330 19,0 13,56 1,330 14,5 5,85 0,575
350 400 22,7 12,96 1,272 18,0 6,31 0,619
400 450 25,6 13,06 1,281 20,5 6,55 0,643

 

dscn2175-small dscn2176-small dscn2180-small dscn2181-small dscn2182-small dscn2183-small dscn2186-small dscn2187-small dscn2188-small dscn2195-small dscn2196-small

WhatsApp chat